Eurocodes 6: Murværkskonstruktioner

Eurocode 6 gælder for bygge- og anlægsarbejder udført af armeret, uarmeret og forspændt murværk. Eurocode 6 omhandler kun krav til konstruktioners bæreevne, anvendelighed og holdbarhed. Andre krav, fx vedr. varme- eller lydisolering, er ikke taget i betragtning.

FAQ om DS/EN 1996-serien (murværkskonstruktioner)

Nedenstående har vi samlet en række spørgsmål og svar vedrørende DS/EN 1996-serien. 

Få svar på spørgsmål til eurocode 6

Spørgsmål | 2009

Værdi for strålingsfaktoren på lastsiden i brand (afsnit 2.2)

Vi har skulle beslutte en værdi for strålingsfaktoren på lastsiden i brand (afsnit 2.2), og har i høringsperioden fra last og sikkerhedsudvalget blevet bedt om at indsætte værdien : epsilon =  0,7. Hvad er baggrunden for værdiens størrelse?

Svar

De 0,7 svarer til hvad man tidligere har anført i DS 410 som værende en rimelig værdi. 1991-1-2 foreskriver som udgangspunkt 0,8, men vi har valgt at fortsætte med de 0,7.