Revideret nationalt anneks til DS EN 1992-1-1

02 juni 2017

Den 4. maj trådte det reviderede nationale anneks til 1992-1-1 Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner i kraft.

Dette NA fastsætter betingelserne for anvendelsen af EN 1992-1-1 i Danmark for byggeri efter byggeloven eller byggelovgivningen.

I forhold til den sidste udgave er der ændret i afsnittene: 

 • 4.4.1.2(5) Minimumdæklag
 • 4.4.1.2(7) Reduktion af minimumdæklag ved anvendelse af rustfri armering
 • 5.8.6(7) Generel metode
 • 6.2.5(2)+(6) Forskydning i støbeskel
 • 6.3.2(2) Fremgangsmåde ved dimensionering
 • 7.3.2(1) Minimumarmering
 • 8.4.4 Regningsmæssig forankringslængde
 • 9.2.1.2(3) Andre konstruktionsudformningsregler
 • 9.6.3(1) Vandret armering
 • 9.6.4 Tværarmering
 • 9.10.1(1) Trækforbindelser generelt
 • 9.10.2.1(1) Dimensionering af trækforbindelser generelt
 • 9.10.2.4(1) Vandrette trækforbindelser til søjler og/eller vægge
 • 9.10.2.5(1) Lodrette trækforbindelser
 • C.1(1) Generelt og C.3.1 Bøjelighed
 • Anneks 2 er udgået.

Bemærk at i en overgangsperiode frem til 1. august 2017 kan dette NA såvel som det tidligere gældende NA anvendes.