Nyt tillæg til DS/EN 1990 DK NA:2013

29 juni 2018

DS/EN 1990 DK NA 2013 Tillæg 1:2018 indeholder et nyt anneks B5 Inspektion under udførelse til DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA.

DS/EN 1990 DK NA fastsætter betingelserne for anvendelsen af DS/EN 1990 i Danmark for byggeri efter Byggeloven eller byggelovgivningen.

DS/EN 1990 DK NA 2013 Tillæg 1:2018 indeholder et nyt anneks B5 DK NA inspektion under udførelse. Anneks B5 DK NA gælder alene for byggearbejder omfattet af bygningsreglementet § 16, stk. 1 hvor der er tilknyttet en certificeret statiker. Anneks B5 DK NA er ikke gældende for byggearbejder omfattet af bygningsreglementet §§ 24 – 27, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret statiker.

Anneks B5 DK NA omfatter overordnede krav til kontrol af udførelse parallelt med anneks B4 omfatter overordnede krav til kontrol af projektering og indeholder følgende:

  • Definition af kontroltyper egenkontrol, uafhængig kontrol og Tredjepartskontrol
  • Retningslinjer for kvalitetsstyring
  • Definition af og krav til almen kontrol og særlig kontrol