Nye regler for bærende konstruktioner

04 maj 2017

Nye regler for kontrol af projektering og udførelse af bærende konstruktioner skal sikre større klarhed og bedre kvalitet. Forslaget er netop sendt i høring.

-Reglerne for kontrol i forbindelse med projektering og udførelse af bærende konstruktioner er i dag ikke klare og konsistente nok i forhold til hvem og hvor meget, der skal kontrolleres. Derfor har vi i Dansk Standards Eurocode-udvalg arbejdet med at revidere reglerne, fortæller Erling R. Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Færre fejl og højere kvalitet

De nye regler skal medføre mere sammenhængende og konsistente systemer for kontrol af projektering og udførelse af bærende konstruktioner. Det vil betyde større klarhed i praksis mellem aktørerne og dermed forbedret kvalitet og færre fejl og mangler.

De reviderede regler vil medføre større sikkerhed i udførelse af de bærende konstruktioner samt reducerede bygge- og vedligeholdelseomkostninger - til gavn både for byggeriet og samfundet

Erling R. Trudsø
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Giv din mening til kende

En række eksperter fra Dansk Standards Eurocode-udvalg står bag forslaget til de nye regler, som nu er sendt i høring. Alle har mulighed for at kommentere på forslaget.

Høringsperioden løber fra 2017-05-05 til 2017-07-01. Se høringsbrevet og kommenter på forslaget.

Fakta om forslaget:

De nye regler indebærer bl.a. at:

  • Omfanget af kontrol bindes til konsekvensklasserne, dvs. omfanget af kontrol vil blive fastlagt via bygværkets eller konstruktionsafsnittets konsekvensklasse.
  • Der skelnes mellem almen kontrol, som altid skal udføres, og særlig kontrol af forhold, som har særlig betydning for bærende konstruktioners sikkerhed. Dermed fokuseres på de forhold, hvor kontrollen giver en reel værditilvækst af de bærende konstruktioners sikkerhed og holdbarhed.
  • Som noget nyt stilles der krav om tredjepartskontrol af udførelsen af de særlige kontrolpunkter for de bygværker i CC3+, hvormed der skabes sammenhæng til de regler, der gælder for kontrol af projektering.

De nye regler kan indføres i DS/EN 1990 DK NAs afsnit om anneks B i et detaljeringsniveau, som gør dem anvendelige i praksis.