DS/INF 1990, ny udgave til høring indtil 2017-09-04

01 august 2017

Vejledning til hvorledes man vælger konsekvensklasse for konstruktioner iht. DS/EN 1990 er revideret og er sendt i høring.

En bygning henregnes til en konsekvensklasse bestemt af bygningens art og anvendelse. DS/INF 1990, Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner beskriver og definerer i detaljer, hvordan indplacering af konstruktioner i konsekvensklasser bør foretages. Derved opnås en forventningsafstemning mellem myndigheder, bygherrer og projekterende, ligesom unødige byggeomkostninger og for lav sikkerhed kan undgås. DS/INF 1990 gælder for alle konstruktioner og anlæg knyttet til bygninger og deres opførelse eller ombygning; herunder:

  • permanente konstruktioner i færdig tilstand og under udførelse
  • midlertidige og transportable konstruktioner
  • eksisterende konstruktioner efter og under renovering/ombygning

En række eksperter fra Dansk Standards Eurocodeudvalg for last- og sikkerhed står bag forslaget til den nye vejledning, som er sendt i høring. Revisionen er en generel gennemgang af indholdet, som bl.a. er baseret på de henvendelser, som udvalget har modtaget fra branchen. Specielt er tabel 2 med grænseværdier blevet justeret og udvidet med bl.a. konstruktioner i terræn og byggegruber.

Giv din mening til kende

Alle har mulighed for at kommentere på forslaget.

Høringsperioden løber fra 2017-07-04 til 2017-09-04. Se mere på Dansk Standards høringportal, hvor både høringsudgave kan findes og høringskommentarer kan afgives.