Oversigt over gældende nationale annekser og tillæg for bygningskonstruktioner

Her finder du de gældende nationale annekser (DK NA) til bygningskonstruktioner samt evt. tillæg i pdf-format.

De nationale annekser udarbejdes af DS og de respektive standardiseringsudvalg for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 Som en følge af ændringerne i bygningsreglementet (BR18) er der nu udarbejdet en række nye DK NA. Overgangsperioden mellem de nugældende og de nye DK NA løber frem til 2019-12-31. Efter 2020-01-01 vil kun de nye DK NA være gældende og de gamle bliver trukket tilbage. Vi skal i denne forbindelse især gøre opmærksom på det nye DK NA til DS/EN 1990 samt den nye standard for almen kontrol af udførelsen af bygningskonstruktioner, DS 1140

I tilfælde af tvivl om den engelske oversættelses korrekthed, henvises til den danske version af DK NA.