Midlertidige grønlandske annekser for bygningskonstruktioner

Grønland har startet en proces med overgang til eurocodes og der vil på sigt blive indført grønlandske nationale annekser til eurocodes, tilpasset de særlige geografiske og klimatiske forhold. De enkelte GL NA er dog endnu ikke implementeret i den grønlandske byggelovgivning.

De grønlandske nationale annekser (GL NA) afventer en ændring af de juridiske referencer i det grønlandske bygningsreglement (GL BR). 

Dansk Standard har indgået en driftsaftale med Grønlands Selvstyre omkring drift og vedligehold af de grønlandske nationale annekser.

De grønlandske nationale annekser vil på sigt indeholde alle de supplerende bestemmelser til eurocodes, som gør det muligt at anvende eurocodes på Grønland. Danske rådgivere, som er vant til at arbejde med de danske nationale annekser skal være opmærksom på, at GL NA ikke nødvendigvis følger de samme retningslinjer, som er gældende for indførelse af eurocodes i Danmark og EU i øvrigt. Det skyldes bl.a., at indholdet i de grønlandske NA er dikteret af de særlige geografiske og klimatiske forhold på Grønland.

En foreløbig udgave af de grønlandske nationale annekser er tilgængelig her, og de kan ligesom de danske nationale annekser, frit downloades som pdf. 

Indtil videre henvises der i GL BR stadig til gamle udgaver af de tidligere danske konstruktionsnormer (DS 409 - DS 451).

Eventuelle spørgsmål vedrørende GL NA kan sendes til seniorkonsulent Erling Trudsø (ert@ds.dk).

Her findes de Grønlandske nationale annekser i PDF-format lige til at hente ned:

Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
EN 1990 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf)

Eurocode 1 - Last på bygværker
EN 1991-1-1 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 
EN 1991-1-3 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 
EN 1991-1-4 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf)
EN 1991-1-5 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf)
EN 1991-1-7 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf)  

Eurocode 2 - Betonkonstruktioner 
EN 1992-1-1GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf)
 
Eurocode 3 - Stålkonstruktioner
EN 1993-1-1 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 
EN 1993-1-3 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 
EN 1993-1-5 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 
EN 1993-1-8 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 
EN 1993-1-9 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 
EN 1993-1-10 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf)

Eurocode 5 - Trækonstruktioner
EN 1995-1-1 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner
EN 1996-1-1 GL NA:2012 rev. 2 (pdf) 
EN 1996-2 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf) 

Eurocode 7 - Fundering
EN 1997-1 GL NA:2010 Foreløbig udgave rev. 1 (pdf)