Gældende danske nationale annekser til eurocodes for brokonstruktioner

Her finder du link til de nationale annekser (DK NA) og tillæg for brokonstruktioner, som udarbejdes af Vejdirektoratet.

https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/eurocodes/nationale-annekser/gaeldende

Online adgang til alle eurocodes

Eurocodes Connect er en elektronisk portal, hvor vi har samlet alle eurocodes – også tillæg og rettelser til standarderne. Alle i din virksomhed kan få adgang til portalen, der skaber overblik over, hvordan de fleste konstruktioner skal beregnes – uanset om det er huse, højhuse, sportshaller eller broer.