Hvad får I ud af at deltage?

Ved at deltage i rejsehold for grønne indkøb får i konkret hjælp til implementering af grønne indkøb. I får nyeste viden om best practice, og om de nye muligheder, der er i udbudsloven i forhold til at tage miljøhensyn i udbud. Og I får værktøjer til organisere og arbejde med grønne indkøb.

Udover viden, værktøjer, hjælp til organisering og konkret rådgivning i udbudsforløb, vil deltagelse i rejseholdet understøtte, at der ligger en ledelsesmæssig beslutning bag jeres arbejde med grønne indkøb. De konkrete resultater, som I får med fra deltagelse i rejseholdet, vil naturligvis afhænge af hvilken rådgivning I ønsker.ff

Dansk Standard har for Miljøstyrelsen tidligere gennemført et pilotrejsehold for grønne indkøb. Maria Mose Hansen, Områdeleder for Udbud og Indkøb i Helsingør Kommune sagde bl.a.:

”Udbud og Indkøb i Helsingør Kommune deltog i Miljøstyrelsens pilotrejsehold for grønne indkøb i efterår/vinter 2014 med henblik på at udarbejde et konkret forslag til en formulering om bæredygtige indkøb i Helsingør Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik. Arbejdet indebar ligeledes et ønske om at skabe et overblik over, hvordan vi i Helsingør Kommune kan arbejde med bæredygtige indkøb i praksis i vores aftaler. I tæt samarbejde med Dansk Standard har vi udarbejdet praktiske håndbøger, som fremadrettet skal gøre det enkelt at stille relevante miljøkrav til vores leverandører. Det har været et stort stykke arbejde, og Dansk Standard har fungeret som en fantastisk sparringspartner i udarbejdelsen af håndbøgerne, så vi i kommunen forstår, hvordan vi skal bruge kravene i praksis i kommunens aftaler. Arbejdet er endnu ikke helt færdigt, men rejseholdet har været en nødvendig hjælpende hånd til, at kommunen kan komme på rette vej til mere grønne indkøb.”

Generelt var alle deltagerne i pilotrejseholdet desuden enige om, at de fik god rådgivning og sparring undervejs i forløbet.