Forkortede eurocodes

Dansk Standard har udarbejdet forkortede udgaver af eurocodes. De indeholder netop de dele af systemet, som gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner i dagligdagen.

De nationale annekser samt evt. tillæg er indeholdt i de forkortede udgaver. Der er også indarbejdet en række supplerende kommentarer, forklaringer eller henvisninger til supplerende vejledninger.

Kapitel-, punkt- og afsnitsinddelingen i de forkortede udgaver følger de komplette udgaver af eurocodes. Hvor det ikke er relevant, er teksten fra den komplette udgave af eurocoden udeladt.

 Find de forkortede eurocodes i webshoppen og læs mere om indholdet

Forkortet udgave af eurocodes 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Forkortet udgave af eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af eurocode 2 - Betonkonstruktioner 

Forkortet udgave af eurocode 3 - Stålkonstruktioner 

Forkortet udgave af eurocode 5 - Trækonstruktioner 

Forkortet udgave af eurocode 6 - Murværkskonstruktioner

Forkortet udgave af eurocode 7 - Fundering (geoteknik)

Forkortet udgave af eurocode - Branddimensionering

I tillæg til de forkortede udgaver af eurocodes er der udgivet: 

Forkortet udgave af DS/EN 1520 for elementer af letklinkerbeton 

Forkortet udgave af DS/EN 12602 for elementer af porebeton

Fejl i forkortede og gældende eurocodes

Se rettelsesblade