Byggevareforordningen og CE-mærkning

Byggevareforordningen (CPR) erstattede i juli 2013 det tidligere byggevaredirektiv.

Som noget nyt stilles der i byggevareforordningen udover de tidligere seks grundlæggende krav nu også krav til  bæredygtigheden:

  • Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
  • Brandsikring
  • Hygiejne, sundhed og miljø
  • Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen
  • Beskyttelse mod støj
  • Energibesparelser og varmeisolering
  • Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

I byggevareforordningen er det nye krav beskrevet som:

Det grundlæggende krav til bygværker vedrørende bæredygtig udnyttelse af naturressourcer bør navnlig tage hensyn til genvinding af bygværker og deres materialer og dele efter nedrivning, bygværkers holdbarhed og anvendelse af miljøkompatible råvarer og sekundære materialer i bygværker.

Link til pdf-udgave af Byggevareforordningen (EU nr. 305/2011)

Hvis du har generelle spørgsmål kan du her finde information om CE-mærkning af byggevarer.

Detaljerede informationer om produkter, mandater, CE-mærkning og overgangsperioder finder du på Byggevareinfo.

Udenlandske producenter kan finde information på Product Contact Point

Hvornår skal jeg bruge eurocodes?

I bygningsreglementet (BR18) er det præciseret, at projektering og udførelse af konstruktioner skal ske i overensstemmelse med rækken af eurocodes (DS/EN 1990 – DS/EN 1999) og de tilhørende nationale annekser (DK NA).